Neidio i’r prif gynnwys

The Casein and Caseinates (Wales) Regulations 2016

Penodol i Cymru
The consultation seeks views on the draft Casein and Caseinates (Wales) Regulations 2016.

About this consultation

Consultation target audience

Enforcement authorities, manufacturers, wholesalers and retailers of caseins and caseinates. Caseins and Caseinates are milk products that are used primarily in cheese making, protein, supplements, formula milk and additives. The consultation may also be of interest to health professionals, consumer groups and others with an interest in food labelling legislation.

Subject of this consultation 

The draft Caseins and Caseinates (Wales) Regulations 2016 transpose the requirements of Directive 2015/2203 on caseins and caseinates intended for human consumption. The Welsh Regulations are intended to apply from 22 December 2016

Purpose of this consultation

To provide stakeholders with an opportunity to comment on the draft Welsh Regulations which are based on the preferred proposed option for the transposition of the EU Directive into Welsh law.

Consultation pack

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.