Neidio i’r prif gynnwys

The Proposed Animal Feed (Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2020

Penodol i Canllawiau Gogledd
Consultation to seek comments from stakeholders on the proposal to make the Animal Feed (Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2020.

Who will this consultation be of most interest to?

Animal feed businesses, enforcement authorities, and other interested stakeholders, who may have an interest in the policy and legislation on feed intended for particular nutritional purposes (PARNUTS) in Northern Ireland.

About this consultation

The proposed Animal feed (Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2020 will enforce Regulation (EU) 2020/354 on establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC in Northern Ireland.

Purpose of the consultation

To seek comments from industry, enforcement authorities and other interested stakeholders on the proposed Animal feed (Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2020.

Consultation pack

How to respond

Responses are required by 13 November 2020.

Please send any comments and views to:

Executive Support Team
Food Standards Agency in Northern Ireland
10a-c Clarendon Road
Belfast
BT1 3GB

Email: executive.support@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.