Neidio i’r prif gynnwys

Implementation of regulations on the uses of animal feed intended for particular nutritional purposes (in England)

Penodol i Lloegr
Consultation seeking stakeholders’ views on the implementation of Regulations establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes (PARNUTS) in England.

Who will this consultation be of most interest to?

Animal feed businesses, enforcement authorities, and other interested stakeholders, who may have an interest in the policy and legislation on feed intended for particular nutritional purposes (PARNUTS) in England.

About this consultation

Proposal to draft regulations to provide for the implementation of Regulation (EU) 2020/354 on establishing a list of intended uses of animal feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC in England.

Purpose of the consultation

To seek comments from industry, enforcement authorities, and other interested stakeholders on the proposals to draft regulations to provide for the enforcement of Regulation (EU) 2020/354 in England.

Consultation pack

How to respond

Responses are required by 13 November 2020

Email: AnimalFeed1@food.gov.uk

Alison Asquith
Food Safety Policy
Animal Feed Team

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.