Neidio i’r prif gynnwys

Consultation on the rationalisation of official control shellfish biotoxin and phytoplankton monitoring points in Carlingford Lough

Penodol i Canllawiau Gogledd
Consultation seeking stakeholders' views on the proposed rationalisation of biotoxin and phytoplankton monitoring in Carlingford Lough and the implementation of Representative Monitoring Points (RMPs) and Associated Harvesting Areas (AHAs).

Who will this consultation be of most interest to?

Carlingford Lough shellfish harvesters, enforcement authorities, official control sampling officers, official control testing laboratories and other interested stakeholders.

Consultation subject

A proposal by the Food Standards Agency (FSA) to rationalise the number of official control monitoring points for biotoxin and phytoplankton monitoring in Carlingford Lough and introduce Representative Monitoring Points (RMPs) and Associated Harvesting Areas (AHAs) .

Purpose of the consultation

To seek comments from industry, enforcement authorities, and other interested stakeholders on the proposed rationalisation of biotoxin and phytoplankton monitoring in Carlingford Lough and the implementation of RMPs and AHAs.

Consultation Pack 

How to respond

Responses to this consultation should be emailed or posted to the addresses below:

Email: executive.support@food.gov.uk

Postal address:

Food Standards Agency in Northern Ireland 
Executive Support Unit
10a-c Clarendon Road, Belfast
Co Antrim
BT1 3GB

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.