Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Bwyd a Chi 2

Arolwg blaenllaw yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yw Bwyd a Chi 2 gyda defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Cynhelir yr ymchwil bob dwy flynedd gan ddefnyddio methodoleg ar-lein yn bennaf. Mae'n ymdrin â phynciau fel diogelwch bwyd yn y cartref, siopa bwyd, bwyta allan, mynediad at y cyflenwad bwyd (food security), pryderon am fwyd, ac ymddiriedaeth yn yr ASB a’r gadwyn cyflenwi bwyd. Dechreuodd y cylch casglu data cyntaf ym mis Gorffennaf 2020.

Research projects related to the programme