Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Prosiect ymchwil

Bwyd a Chi – Dadansoddi Eilaidd – Cylchoedd 1-5

Ymchwil dadansoddi eilaidd gan ddefnyddio data o bum cylch cyntaf yr arolwg Bwyd a Chi.

Last updated: 3 Mehefin 2019
See all updates

Rydym ni wedi comisiynu cyfres o bapurau dadansoddi eilaidd gan ddefnyddio data o’r arolwg Bwyd a Chi. Caiff y papurau eu cyhoeddi yma ar ôl eu cwblhau.

Mae’r rhain yn cwmpasu:

  • Ymddiriedaeth mewn bwyd a’r system fwyd
  • Defnyddwyr â gorsensitifrwydd i fwyd
  • Y dirwedd fwyd yn Nghymru 
  • Tirwedd fwyd y Deyrnas Unedig

Bwyd a Chi yw ein harolwg defnyddwyr blaenllaw. Mae’n arolwg tebygolrwydd ar hap sy’n cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn gan ddarparu gwybodaeth am ymddygiadau, agweddau a gwybodaeth a adroddir am ddiogelwch bwyd a phynciau eraill yn ymwneud â bwyd.

Wales

Research report