Neidio i’r prif gynnwys

Canllawiau busnes

Canllawiau ar y marciau iechyd ac adnabod y mae'n rhaid eu rhoi ar gynhyrchion bwyd sy’n dod o anifeiliaid (POAO), fel cig, cynnyrch wyau, pysgod, caws a llaeth
Mae gwybodaeth benodol ar gyfer gwahanol fathau o fwyd, gan gynnwys bwyd rhydd a bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.
Sut i labelu alergenau ac osgoi croeshalogi alergenau wrth gynhyrchu bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw.
Canllawiau ar beth yw cynnyrch risg uwch, labelu, deunydd pecynnu, diogelwch cemegol a rheolaethau ar iechyd planhigion.
Canllawiau ar y gofynion labelu y mae’n rhaid i win eu bodloni er mwyn gallu ei werthu yn y Deyrnas Unedig (DU).
Mae datgan gwybodaeth am faeth ar fwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw yn orfodol. Mae awdurdodau lleol yn gorfodi’r rheoliad yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rydym ni’n rheoleiddio ac yn creu rheoliadau gorfodi ond nid ydym ni’n gorfodi’r rheoliadau.
Sut i labelu'ch cynhyrchion bwyd wedi'i becynnu a'r gofynion cyfreithiol y mae'n rhaid i chi eu bodloni fel busnes bwyd.
Dim ond os ydynt wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio y gellir rhoi ychwanegion bwyd anifeiliaid ar y farchnad a'u defnyddio yn yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Canllawiau defnyddiwr

Gwybodaeth am fwyd wedi'i addasu'n enetig a sut rydym ni'n asesu gofynion diogelwch a labelu y cynhyrchion hyn.
Deall dyddiadau 'Ar ei Orau Cyn' a 'Defnyddio Erbyn' ar labeli bwyd, a pham bod angen i chi eu trin yn wahanol.