Neidio i’r prif gynnwys

Bwyd y gallwn ymddiried ynddo

Ein nod yw defnyddio ein harbenigedd a'n dylanwad fel y gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Mae’n #hawddHOLI am alergenau

Mae’n bwysig bod eich cwsmeriaid yn gwybod beth sydd yn y bwyd ar eu plât, yn arbennig os ydyn nhw’n byw gydag alergedd neu anoddefiad bwyd. Rydym ni’n annog busnesau i’w gwneud yn haws i’w cwsmeriaid holi am wybodaeth am alergenau wrth gymryd archebion ac ati.

Bwyta allan? Bwyta gartref?

Bydd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.