Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, wrthi'n cyflwyno'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a'r Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd yn yr Alban. Mae'r cynlluniau hyn yn helpu'r cyhoedd i ddewis ble i fwyta allan neu siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth iddynt am safonau hylendid mewn bwytai, caffis, siopau tecawê, gwestai a siopau bwyd.

Mae’r cynllun hefyd yn annog busnesau i wella safonau hylendid. Prif nod y cynllun yw lleihau nifer yr achosion o salwch a gludir gan fwyd.

Gallwch chwilio am wybodaeth am safonau hylendid mewn bwytai, siopau tecawê a siopau bwyd drwy ymweld â food.gov.uk/ratings – clicliwch ar ‘Cymraeg’.

Mae’r Asiantaeth yn cydweithio ag awdurdodau lleol i annog cymaint ohonynt â phosibl i gynnal y cynllun cenedlaethol, fel y gall y cyhoedd gymharu sgoriau hylendid busnesau bwyd yn eu hardal hwy a thu hwnt.

Mae'r cynllun ar waith ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru ac mewn 96% o ardaloedd yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae cwestiynau cyffredin am y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd ar gael drwy'r ddolen isod.

Tudalennau cysylltiedig

Rhagor yn yr adran hon