Y Cynlluniau Sgorio Hylendid Bwyd

Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn helpu defnyddwyr i ddewis ble maent yn bwyta neu'n siopa am fwyd, drwy roi gwybodaeth iddynt am y safonau hylendid mewn bwytai, bwytai tecawê a siopau bwyd.

Mae adnoddau ar gael ar gyfer eich busnes er mwyn eich helpu i wneud y mwyaf o'ch sgôr hylendid bwyd.

Chwilio am sgoriau hylendid bwyd

Gallwch chwilio am wybodaeth am safonau hylendid mewn bwytai, siopau tecawê a siopau bwyd drwy food.gov.uk.

Ynglŷn â'r cynllun

Rydyn ni, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, yn gweithredu'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'r cynlluniau'n annog busnesau i wella safonau hylendid. Y nod cyffredinol yw lleihau nifer yr achosion o salwch a gludir gan fwyd. Mae'r Cynllun nawr ar waith ym mhob ran o Gymru a Gogledd Iwerddon, ac yn 99% o Loegr. Mae cwestiynau ac atebion ynglŷn â'r Cynllun ar gael drwy'r ddolen isod.

Cwestiynau Cyffredin

Tudalennau perthnasol

Rhagor yn yr adran hon

Ynglŷn ag arolygiadau hylendid bwyd