Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Mehefin 2020

Agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod Zoom ein Bwrdd ar 17 Mehefin 2020

Fideo o'r cyfarfod

Gwyliwch Gyfarfod Bwrdd yr ASB a gynhaliwyd ar 17 Mehefin 2020 ar Youtube.

Cofnodion

England, Northern Ireland and Wales

Agenda a phapurau’r cyfarfod

10:30-12:15 – Cyfarfod y Bwrdd

10:30 - 10:35 (5 munud) Heather Hancock

Cyflwyniad y Cadeirydd a'r cwestiynau a ddaeth i law cyn cyfarfod y Bwrdd

10:35 - 10:40 (5 munud) Heather Hancock

Adroddiad y Cadeirydd - ar lafar

10:40 - 10:55 (15 munud) Emily Miles

  • FSA 20-06-03 - Adroddiad y Prif Weithredwr i'r Bwrdd

10:55-12:00 Papurau Strategol/Polisi

10:55 - 11:15 (20 munud) Emily Miles

11:15 - 11:35 (20 munud) Paul Morrison

England, Northern Ireland, Scotland and Wales

11:35 - 11:55 (20 munud) Guy Poppy

11:55 - 12:00 (5 munud) Colm McKenna

12:00 -12:10 (10 munud) Papurau Gwybodaeth

12:00 - 12:05 (5 munud) Colm McKenna

12:05 - 12:10 (5 munud) Ruth Hussey, Colm McKenna

Adroddiadau gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Cynghori ar Fwyd - ar lafar

12:10 - 12:15 (5 munud) Unrhyw fater arall

 

Cyfarfod y Pwyllgor Busnes

12:30 - 12:35 (5 munud) Heather Hancock

12:35 - 12:45 (10 munud) Emily Miles

12:45 - 13:15 (30 munud) Papurau gweithredol

12:45 - 13:00 (15 munud) Chris Hitchen

13:00 - 13:15 (15 munud) Chris Hitchen

13:15 - 13:20 (5 munud) Unrhyw fater arall

13:20 - Diwedd Cyfarfod y Pwyllgor Busnes