Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru – 14 Gorffennaf 2022

Penodol i Gymru

Agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar thema benodol

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC) ar thema benodol 

Thema: Bridio Manwl

09:55 - 10:00  Croeso, ymddiheuriadau, datganiadau buddiannau a chofnodion cyfarfod mis Ebrill 

10:00 - 10:05  Bridio Manwl – Yr Athro Robin May, Prif Gynghorydd Gwyddonol, Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

10:05 - 10:30  Trosolwg yr ASB ar Fridio Manwl – Peter Quigley, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Rheoleiddio

10:30 - 10:55  Trosolwg Llywodraeth Cymru – Bill MacDonald, Dirprwy Bennaeth Tir, Natur a Choedwigaeth, Llywodraeth Cymru

10:55 - 11:05  Egwyl

11:05 - 11:30  Ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol Aberystwyth – Dr Huw Jones

11:30 - 11:50  Canfyddiadau defnyddwyr ynghylch Bridio Manwl – Laura Broomfield, Gwyddor Gymdeithasol yr ASB

11:50 - 12:25  Trafodaeth a chrynodeb gan y pwyllgor

12:25 - 12:30  Adroddiad Cadeirydd WFAC

12:30 - 12:40 Adroddiad Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru

12:40 - 12:45 Unrhyw faterion eraill a dod â’r cyfarfod i ben