Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru – 21 Ebrill 2022

Penodol i Gymru

Cyfarfod hybrid wyneb yn wyneb a dros Microsoft Teams

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru â Thema

Thema: Diffyg diogeledd bwyd (Food Insecurity)

09:30 – 09:35  Croeso, ymddiheuriadau a datganiadau buddiannau

09:35 – 09:40  Adroddiad Cadeirydd WFAC

09:40 – 09:45  Adroddiad Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru

09:45 – 10:05  Tueddiadau yn yr economi a chostau byw: asesu’r effaith ar aelwydydd – Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd (MS Teams)

10:05 – 10:25  Diffyg diogeledd bwyd mewn cyd-destun: Mewnwelediad a dadansoddiad yr ASB – Joanna Disson, Pennaeth Gwyddor Gymdeithasol, yr ASB (MS Teams)

10:25 – 11:05  Sut mae pobl sy’n profi tlodi bwyd yn cael mynediad at fwyd:

  • Yr Athro Yingli Wang, Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, Prifysgol Caerdydd – Fideo wedi’i recordio ymlaen llaw
  • Susan Lloyd-Selby, Arweinydd Rhwydwaith Cymru – Ymddiriedolaeth Trussell 
  • Sarah Germain, Prif Swyddog Gweithredol, a Katie Padfield, Pennaeth Datblygu – FareShare Cymru (MS Teams)

11:05 – 11:15  Egwyl

11:15 – 11:35  Mynd i’r Afael â Thlodi Bwyd – Llywodraeth Cymru – David Lloyd-Thomas, Pennaeth yr Uned Polisi a Strategaeth Bwyd, a Maureen Howells, Yr Is-adran Dyfodol Ffyniannus (MS Teams)

11:35 – 11:50  Ymagwedd amgen at dlodi bwyd a bwyta iachus – Robbie Davison, Can Cook (Yn bersonol)

11:50 – 12:05  Diffyg diogeledd bwyd – Ystyriaethau diogelwch bwyd ar gyfer awdurdodau lleol – Ceri Edwards, Rheolwr Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a Daniel Morelli, Pennaeth Diogelu’r Cyhoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (MS Teams)

12:05 – 12:30  Strategaeth Graidd yr ASB a Diffyg Diogeledd Bwyd: Edrych tua’r dyfodol –  Tîm Strategaeth yr ASB a Thîm y Gwyddorau Cymdeithasol (MS Teams)

12:30 – 12:45  Diffyg diogeledd bwyd – Yr effaith ar ymddygiad deietegol – Charlotte Hardman, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig
Adran Seicoleg, Prifysgol Lerpwl (MS Teams)

12:45 – 13:30 Egwyl ginio

13:30 – 14:30  Trafodaeth bwyllgor ar feysydd gweithredu posib i’r ASB mewn perthynas â diogelwch bwyd – Aelodau WFAC

Unrhyw faterion eraill a dod â’r cyfarfod i ben