Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar Thema Benodol– 3 Chwefror 2022

Penodol i Gymru

Cyfarfod Microsoft Teams

Agenda a phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC) ar Thema Benodol

Thema: Strategaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

10:30-10:35  Croeso, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiannau

10:35- 10:40  Cofnodion y cyfarfod diwethaf

10:40- 10:45  Adroddiad y Cadeirydd

10:45-10:50  Adroddiad y Cyfarwyddwr

10:50- 11:50  Strategaeth yr ASB – Ben Haden a Sam Faulkner

11:50- 12:00  Egwyl

12:00- 12:20  Rhagolwg WFAC

12:20- 12:50  Mapio rhwydweithiau WFAC

12:50- 13:00  Unrhyw fusnes arall a dod â’r cyfarfod i ben