Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Pwy ydym ni, ein gwaith, a sut yr ydym ni'n ei gyflawni.

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'n cenhadaeth

Sefydlwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn 2000, yn dilyn achosion uchel eu proffil o salwch a gludir gan fwyd, fel adran annibynnol o'r llywodraeth sy'n gweithio i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr mewn perthynas â bwyd yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon. Ein cenhadaeth yw bwyd y gallwn ymddiried ynddo.

Mae ein gwaith nid yn unig yn diogelu pobl, ond hefyd yn lleihau baich economaidd salwch a gludir gan fwyd ac yn cefnogi economi a masnach y Deyrnas Unedig (DU) trwy sicrhau bod gan ein bwyd enw da o ran diogelwch a dilysrwydd yn y DU a thramor.

Rydym ni’n gyfrifol am y systemau sy'n rheoleiddio busnesau bwyd, ac rydym ni ar flaen y gad wrth fynd i'r afael â throseddau bwyd.

Mae rôl yr ASB yn ymwneud â mwy na diogelwch bwyd yn unig, mae hefyd yn ymwneud â buddiannau eraill defnyddwyr mewn perthynas â bwyd, sy'n cynnwys pris, argaeledd, a rhai agweddau ar safonau cynhyrchu bwyd fel pryderon amgylcheddol a lles anifeiliaid. Mae sicrhau bwyd y gallwch ymddiried ynddo yn ganolog i'n cenhadaeth.

Pan fyddwn ni’n cyfeirio at fwyd y gallwch ymddiried ynddo, rydym ni’n golygu:

Yn sail i'n gwaith mae'r wyddoniaeth a'r dystiolaeth ddiweddaraf y cytunir arnynt yn ein cyfarfodydd Bwrdd agored. Mae tryloywder yn egwyddor sy’n llywio’r ASB ac sy’n allweddol i gynnal hyder y cyhoedd.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer system fwyd sy'n newid wedi'i fanylu yn Bwyd y gallwch ymddiried ynddo – Strategaeth yr ASB 2022-27.

 

Ewch ati i lawrlwytho ein llyfryn gwybodaeth. Dysgwch ragor am sut rydym ni wedi gweithio i ddiogelu eich plât dros yr 20 mlynedd diwethaf, a'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.