Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Llyfryn yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Ein dull ni o weithio a’r cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddo

Rydym yn defnyddio dull gwyddonol, seiliedig ar dystiolaeth i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Diweddarwyd ddiwethaf: 4 July 2024
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 July 2024
Gweld yr holl ddiweddariadau

Ein dull o weithio

Rydym wedi datblygu saith prif egwyddor sy’n nodi sut y byddwn yn cyflawni ein strategaeth.

Ein prif egwyddorion:

 1. Ni yw’r llais dibynadwy ar safonau bwyd, gan ddiogelu buddiannau defnyddwyr
 2. Rydym yn cael ein harwain gan wyddoniaeth a thystiolaeth
 3. Rydym yn agored ac yn dryloyw
 4. Rydym yn gweithio gydag eraill, a thrwy eraill
 5. Rydym yn ei gwneud yn haws i fusnesau gyflawni eu rhwymedigaethau a gwneud
 6. y peth iawn i ddefnyddwyr
 7. Rydym yn seiliedig ar risg ac yn gymesur
 8. Rydym yn arloesol

Mwy o wybodaeth am ein prif egwyddorion.

Oeddech chi'n gwybod bod 89% o bobl wedi clywed am yr ASB. Ac o’r bobl
hynny, mae 79% yn ymddiried ynom i wneud ein gwaith

Ffynhonnell: Bwyd a Chi 2 (cyhoeddwyd Ebrill 2024)

Y cyd-destun rydym yn gweithio ynddo

Yn y sector bwyd yn y DU:

 • £128.3 biliwn = Cyfraniad y sector bwyd-amaeth i’r Gwerth Ychwanegol Gros cenedlaethol yn 2021 (DU)
 • 4.2 miliwn o bobl = Wedi’u cyflogi yn y sector bwyd-amaeth yn 2022 (Prydain Fawr)
 • £254 biliwn = Gwariant defnyddwyr ar fwyd, diod ac arlwyo yn 2022 (DU)
 • £20.2 biliwn = Allforion bwyd, bwyd anifeiliaid a diodydd yn 2021 (DU)

Ffynhonnell: “Food Statistics National Statistics in your pocket

O'r 600,000+ o fusnesau bwyd cofrestredig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon:

 • 4,000+ o gynhyrchwyr cynradd
 • 17,000 o weithgynhyrchwyr a phacwyr
 • 1,000+ o fewnforwyr/allforwyr
 • 9,000+ o ddosbarthwyr a chludwyr
 • 121,000+ o fanwerthwyr
 • 407,000+ o fwytai ac arlwywyr

Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol ar gyfer gwaith gorfodi cyfraith bwyd mewn awdurdodau lleol (2021/22 a 2019/20)