Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Labelu ac alergenau

Labelu ac alergenau

Yng Nghymru a Gogledd Iwerddon, rydym ni'n gyfrifol am y polisi ar labelu bwyd a safonau cyfansoddiadol bwyd sy'n gysylltiedig â diogelwch ac nad ydynt yn ymwneud â diogelwch. Yng Ngogledd Iwerddon, mae hyn yn cynnwys polisi maeth a labelu. Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am bolisi maeth a labelu yng Nghymru. Yn Lloegr, rydym ni'n gyfrifol am labelu sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, gan gynnwys alergenau. Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yn gyfrifol am y polisi ar labelu bwyd a safonau cyfansoddiadol bwyd nad ydynt yn ymwneud â diogelwch yn unig. Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gyfrifol am bolisi maeth a labelu.

Yn yr adran hon