Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Ychwanegion ac E-rifau cymeradwy

Ychwanegion ac E-rifau ar gyfer lliwiau, cyffeithyddion (preservatives), gwrthocsidyddion, melysyddion, emylsyddion, sefydlogwyr, tewychwyr a mathau eraill o ychwanegion.

Dim ond mewn rhai bwydydd y caniateir defnyddio’r rhan fwyaf o ychwanegion ac maent yn ddarostyngedig i derfynau meintiol penodol, felly mae’n bwysig nodi y dylid defnyddio’r rhestr hon ar y cyd â’r ddeddfwriaeth briodol:

Glyserol (E 422)

Mae glyserol (E 422) wedi’i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd, yn unol ag Atodiad II o ddeddfwriaeth yr UE a gymathwyd ar ychwanegion bwyd, Rheoliad Rhif 1333/2008 (Rheoliad y Comisiwn 1333/2008 yng Ngogledd Iwerddon).

Caniateir ei ddefnyddio ar lefelau quantum satis mewn diodydd â blas. Mae quantum satis yn golygu nad oes lefel rifiadol uchaf wedi’i phennu a rhaid defnyddio sylweddau yn unol ag arferion gweithgynhyrchu da, ar lefel nad yw’n uwch na’r hyn sy’n angenrheidiol i gyflawni’r pwrpas a fwriedir, ac ar yr amod na chaiff y defnyddiwr ei gamarwain. 

Mae glycerol (E 422) yn gynhwysyn allweddol a ddefnyddir wrth gynhyrchu diodydd iâ slwsh. Mae’n cynnal yr effaith slwsh, gan atal yr hylif rhag rhewi’n solet. Fodd bynnag, bu achosion o blant yn mynd yn sâl ar ôl yfed gormod.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r diwydiant ar ganllawiau gwirfoddol i ddiogelu defnyddwyr sy’n agored i niwed ac wedi cytuno ar y pedair egwyddor ganlynol. Nid yw’r rhain yn ofynion cyfreithiol ond fe’u hystyrir fel arferion gorau.

Canllawiau i’r diwydiant ar gyfer glyserol mewn diodydd iâ slwsh

  1. Bydd perchnogion brand yn sicrhau bod eu cwsmeriaid yn gwbl ymwybodol o asesiad risg yr ASB ar ddefnyddio glyserol mewn diodydd iâ slwsh.
  2. Bydd perchnogion brand yn creu cynhyrchion sy’n cynnwys glyserol ar y lefelau isaf posib sy’n angenrheidiol yn dechnegol er mwyn creu’r effaith diod slwsh ofynnol.
  3. Bydd perchnogion brand yn cynghori eu cwsmeriaid y dylid rhoi rhybudd ysgrifenedig sy’n weladwy ar unrhyw fannau sy’n gwerthu diodydd iâ slwsh sy’n cynnwys glyserol, gan nodi – “Cynnyrch yn cynnwys glyserol. Nid argymhellir ar gyfer plant 4 oed ac iau”. 
  4. Nid yw’r model busnes o ail-lenwi diodydd am ddim yn cael ei argymell mewn lleoliadau lle bydd plant dan 10 oed yn eu hyfed.  

Mae’r canllawiau hyn i’r diwydiant yn seiliedig ar y senario waethaf bosib, lle gall defnyddwyr ddod i gysylltiad â diod iâ slwsh sy’n cynnwys y lefel uchaf o glyserol, sef 50,000 mg/L. Os bydd y diwydiant yn y dyfodol, gyda’i gilydd, yn penderfynu lleihau’r lefelau glyserol, gellir ailasesu’r canllawiau hyn.

Testun esboniadol i ddefnyddwyr am glyserol

Rydym wedi ychwanegu’r cyngor canlynol at ein tudalen i ddefnyddwyr ar ychwanegion bwyd.

Gall diodydd iâ slwsh gynnwys y cynhwysyn glyserol yn lle siwgr, ar lefel sy’n ofynnol i greu’r effaith slwsh. Ar y lefel hon, rydym yn argymell na ddylai plant pedair oed ac iau yfed y diodydd hyn, oherwydd eu potensial i achosi sgil effeithiau fel cur pen a salwch, yn enwedig pan fyddant yn cael eu hyfed yn ormodol.

Lliwiau

E-rifau Ychwanegion
E100 Curcumin
E101 (i) Riboflavin
  (ii) Riboflavin-5'-ffosfad
E102 Tartrazine
E104 Quinoline yellow
E110 Sunset Yellow FCF; Orange Yellow S
E120 Cochineal; Asid carminig; Carmines
E122 Azorubine; Carmoisine
E123 Amaranth
E124 Ponceau 4R; Cochineal Red A
E127 Erythrosine
E129 Allura Red AC
E131 Patent Blue V
E132 lndigotine; Indigo Carmine
E133 Brilliant Blue FCF
E140 Cloroffylls and cloroffyllins
E141 Cymhlygion copr cloroffyll a cloroffyllins
E142 Green S
E150a Plain caramel
E150b Caustic sulphite caramel
E150c Ammonia caramel
E150d Sulphite ammonia caramel
E151 Brilliant Black BN; Black PN
E153 Carbon llysiau
E155 Brown HT
E160a Carotenau
E160b(i) Annatto; Bicsin
E160b(ii) Annatto; Norbicsin
E160c Rhin paprika; Capsanthian; Capsorubin
E160d Lycopene
E160e Beta-apo-8'-carotenal (C30)
E161b Lutein
E161g Canthaxanthin
E162 Beetroot Red; Betanin
E163 Anthocyanins
E170 Carbonad calsiwm
E171 Titaniwm deuocsid; ni chaniateir defnyddio hwn yng Ngogledd Iwerddon
E172 Ocsidau haearn a hydrocsidau
E173 Alwminiwm
E174 Arian
E175 Aur
E180 Litholrubine BK

Cyfeithyddion (Preservatives)

E-rifau Ychwanegion
E200 Asid sorbig
E202 Potasiwm sorbate
E210 Asid benzoic 
E211 Sodiwm benzoate
E212 Potasiwm benzoate
E213 Calsiwm benzoate
E214 Ethyl p-hydroxybenzoate
E215 Sodiwm ethyl p-hydroxybenzoate
E218 Methyl p-hydroxybenzoate
E219 Sodiwm methyl p-hydroxybenzoate
E220 Suylffwr deuocsid
E221 Sodiwm sylffit
E222 Sodiwm hydrogen sylffit
E223 Sodiwm metabisylffit
E224 Potasiwm metabisylffit
E226 Calsiwm sylffit
E227 Calsiwm hydrogen sylffit
E228 Potasiwm hydrogen sylffit
E234 Nisin
E235 Natamycin
E239 Hexamethylene tetramine
E242 Dimethyl dicarbonad
E243 Ethyl lauroyl arginate
E249 Potasiwm nitrad
E250 Sodiwm nitrad
E251 Sodiwm nitrad
E252 Potasiwm nitrad
E280 Asid propionig
E281 Sodiwm propionate      
E282 Calsiwm propionate
E283 Potasiwm propionate
E284 Asid boric
E285 Sodiwm tetraborate; borax
E1105 Lysozyme

Gwrthocsidyddion (Antioxidants)

E-rifau Ychwanegion
E300 Asid ascorbig
E301 Sodiwm asgorbad
E302 Calsiwm asgorbad
E304 Esterau asid bratserog asid asgwrig
E306 Tocopherols
E307 Alpha-tocopherol
E308 Gamma-tocopherol
E309 Delta-tocopherol
E310 Propyl gallate
E315 Asid erythorbig
E316 Sodiwm erythorbate
E319 Tertiary-butyl hydroquinone (TBHQ)
E320 Butylated hydroxyanisole (BHA)
E321 Butylated hydroxytoluene (BHT)
E392 Echdyniadau rhosmari
E586 4-Hexylresorcinol

Melysyddion (Sweeteners)

E960d glycosidau stefiol wedi'u glwcosyleiddio 

Gogledd Iwerddon

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd (CE) wedi awdurdodi glycosid stefiol arall, E 960d, sef glycosid stefiol wedi’i glwcosyleiddio, Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2023/447 a gyhoeddwyd ar 1 Mawrth 2023 a daeth i rym ar 20 Mawrth 2023. Mae'r rheoliad hwn yn gymwys yng Ngogledd Iwerddon ond nid Prydain Fawr. Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2023/447.

 

E-rifau Ychwanegion
E420 (i) Sorbitol
  (ii) Syrop sorbitol 
E421 Mannitol
E950 Acesulfame K
E951 Aspartame
E952 Asid cyclamig a'i halwynau Sodiwm a Chalsiwm
E953 lsomalt
E954 Saccharin a'i halwynau Sodiwm, Potasiwm a Chalsiwm
E955 Sucralose
E957 Thaumatin
E959 Neohesperidine DC
E960a Steviol glycoside o stefia
E960c Glycosid stefiol wedi’i gynhyrchu gan ddefnyddio ensymau
E961 Neotame
E962 Halen aspartame-acesulfame
E964 Syrop polyglycitol 
E965 (i) Maltitol
  (ii) Syrop maltitol
E966 Lactitol
E967 Xylitol
E968 Erythritol
E969 Advantame

Emylsyddion, Sefydlogwyr, Tewychwyr ac Asiantau Gelu (Emulsifiers, Stabilisers, Thickeners and Gelling Agents)

E-rifau Ychwanegion
E322 Lecithinau
E400 Asid alginig
E401 Sodiwm alginate
E402 Potassiwm alginate
E403 Amoniwm alginate
E404 Calsiwm alginate
E405 Propane-1,2-diol alginate
E406 Agar
E407 Carrageenan
E407a Gwymon eucheuma wedi'i brosesu
E410 Gwm ffa locust; gwm carob 
E412 Gwm guar
E413 Tragacanth
E414 Gwm acacia; gwm arabic
E415 Gwm xanthan
E416 Gwm karaya 
E417 Gwm tara 
E418 Gwm gellan
E425 Konjac
E426 Hemicellulose ffa soia
E427 Gwm cassia 
E432 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Polysorbate 20
E433 Polyoxyethylene sorbitan mono-oleate; Polysorbate 80
E434 Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate; Polysorbate 40
E435 Polyoxyethylene sorbitan monostearate; Polysorbate 60
E436 Polyoxyethylene sorbitan tristearate; Polysorbate 65
E440 Pectinau
E442 Phosphatidau amoniwm
E444 Sucrose acetate isobutyrate
E445

Esterau glyserol o ystorau pren 

E460 Cellwlos
E461 Methyl cellwlos
E462 Ethyl cellwlos
E463 Hydroxypropyl cellwlos
E464 Hydroxypropyl methyl cellwlos
E465 Ethyl methyl cellwlos
E466 Carboxy methyl cellwlos
E468 Sodium carboxy methyl cellwlos wedi'i groesgysylltu
E469 Carboxy methyl cellwlos hydrolysig wedi'i hydroleiddio drwy ddefnyddio ensymau
E470a Halwynau sodiwm, potassiwm a chalsiwm asidau brasterog
E470b Halwynau magnesiwm asidau brasterog
E471 Mono-glyseridau a diglyseridau asidau brasterog
E472a Esterau asid asetig o mono-glyseridau a diglyseridau asidau brasterog
E472b Esterau asid lactig o mono-glyseridau a diglyseridau asidau brasterog 
E472c Esterau asid citrig o mono-glyseridau a diglyseridau asidau brasterog 
E472d

Esterau asid o mono-glyseridau a diglyseridau asidau brasterog

E472e Esterau asid mono-acetyltartig a diacetyltartarig o mono-glyseridau
a diglyseridau asidau brasterog
E472f Esterau asidig acetig a thartarig cymysg mono-glyseridau a diglyseridau asidau brasterog
E473 Esterau swcros asidau brasterog
E474 Sucroglyseridau
E475 Esterau polyglyserol asidau brasterog
E476 Polyglycerol polyricinoleate
E477 Esterau propane-1,2-diol asidau brasterog
E479b Olew ffa soia wedi'i ocsideiddio'n thermol wedi'i ryngweithio â mono-glyseridau a diglyseriadau asidau brasterog
E481 Sodiwm stearoyl-2-lactylate
E482 Calsiwm stearoyl-2-lactylate
E483 Stearyl tartrate
E491 Sorbitan monostearate
E492 Sorbitan tristearate
E493 Sorbitan monolaurate
E494 Sorbitan monooleate
E495 Sorbitan monopalmitate
E1103 Invertase

Eraill

Asidau, rheoleiddwyr asidedd, sylweddau gwrth-gaglu, sylweddau gwrth-ewynnu, sylweddau crynhoi, cludwyr a thoddyddion cludwyr, halwynau emylsio, sylweddau caledu, sylweddau gwella blas, sylweddau trin blawd, asiantau ewynnu, sylweddau sgleinio, sylweddau cynnal lleithder, startsys wedi'u haddasu, nwyau pecynnu, propelyddion, sylweddau codi a secwestryddion.

   
E260 Asid asetig
E261 Asetad potassiwm 
E262 Asetad sodiwm 
E263 Asetad calsiwm 
E270 Asid lactig 
E290 Carbon deuocid
E296 Asid malic
E297 Asid fumaric
E325 Sodiwm lactad
E326 Potasiwm lactad
E327 Calwiwm lactad
E330 Asid citrig
E331 Sitradau sodiwm 
E332 Sitradau potasiwm 
E333 Sitradau calsiwm 
E334 Asid tartarig (L-(+))
E335 Tartradau sodiwm
E336 Tartradau potasiwm
E337 Tartrad sodiwm potawsiwm 
E338 Asid ffosforig
E339 Ffosfadau sodiwm 
E340 Ffosfadau potasiwm 
E341 Ffosfadau calsiwm 
E343 Ffosfadau magnesiwm 
E350 Sodiwm malates
E351 Potasiwm malate
E352 Calsiwm malates
E353 Asid metatartarig
E354 Tartrad calsiwm
E355 Asid adipic 
E356 Sodiwm adipad
E357 Potasiwm adipad
E363 Asid sycsinig 
E380 Triamoniwm sitrad
E385 Calsiwm disodiwm ethylene diamine tetra-asetad;
calsiwm disodiwm EDTA
E422 Glyserol
E423 Octenyl succinic acid modified gum Arabic
E431 Polyoxyethylene (40) stearate
E450 Diffosfadau
E451 Triffosfadau
E452 Polyffosfadau
E459 Beta-cyclodextrin
E499 Sterolau planhigion â stigmasterol helaeth
E500 Sodiwm carbonadau
E501 Potasiwm carbonadau
E503 Amoniwm carbonadau
E504 Magnesiwm carbonadau
E507 Asid hydroclorig
E508 Potasiwm clorid
E509 Calsiwm clorid
E511 Magnesiwm clorid
E512 Stannous clorid
E513 Asid sylffwrig 
E514 Sodiwm sylffadau
E515 Potasiwm sylffadau
E516 Calsiwm sylffad
E517 Amoniwm sylffad
E520 Alwminiwm sylffad
E521 Sodiwm sylffad alwminiwm
E522 Potasiwm sylffad alwminiwm 
E523 Amoniwm sylffad alwminiwm
E524 Sodiwm hydrocsid
E525 Potasiwm hydrocsid
E526 Calsiwm hydrocsid
E527 Amoniwm hydrocsid
E528 Magnesiwm hydrocsid
E529 Calsiwm ocsid
E530 Magnesiwm ocsid
E535 Sodiwm ferrocyanide
E536 Potasiwm ferrocyanide
E538 Calsiwm ferrocyanide
E541 Sodiwm alwminiwm ffosfad
E551 Silicon deuocsid
E552 Calsiwm silicad
E553a (i) Magnesiwm silicac
  (ii) Magnesiwm trisilicad
E553b Talc
E554 Sodiwm alwminiuwm silicad
E555 Potasiwm alwminiwm silicad
E570 Asidau brasterog
E574 Asid glwconaidd
E575 Glucono delta-lactone
E576 Sodiwm gluconate
E577 Potasiwm gluconate
E578 Calsiwm gluconate
E579 Fferrus gluconate
E585 Fferrus lactad
E620 Asid glutamig
E621 Monosodiwm glutamate
E622 Monopotasiwm glutamate
E623 Calsiwm diglutamate
E624 Monoamoniwm glutamate
E625 Magnesiwm diglutamate
E626 Asid guanylic 
E627 Disodiwm guanylate
E628 Dipotasiwm guanylate
E629 Calsiwm guanylate
E630 Asid inosinig
E631 Disodiwm inosinate
E632 Dipotasiwm inosinate
E633 Calsiwm inosinate
E634 Calsiwm 5'-ribonucleotides
E635 Disodiwm 5'-ribonucleotides
E640 Glycin a'i halen sodiwm 
E641 L-leucine
E650 Asetad sinc
E900 Dimethylpolysiloxane
E901 Cwyr gwenyn, gwyn a melyn
E902 Cwyr candelilla 
E903 Cwyr carnauba
E904 Shellac
E905 Cwyr microcrystalline
E907 Poly-1-Decene hydrogenedig
E914 Cwyr Polyethylen wedi'i ocsideiddio
E920 L-Cysteine
E927b Carbamid
E938 Argon
E939 Heliwm
E941 Nitrogen
E942 Ocsid nitraidd
E943a Bwtan
E943b Iso-bwtan
E944 Propylen
E948 Ocsigen
E949 Hydrogen
E999 Echdyniad quillaia 
E1200 Polydextrose
E1201 Polyvinylpyrrolidone
E1202 Polyvinylpolypyrrolidone
E1203 Alcohol polyvinyl 
E1204 Pullulan
E1205 Copolymer methacrylad basig
E1206 Copolymer methacrylad niwtral
E1207 Copolymer methacrylad anionic
E1208 Copylmer asedad olyvinylpyrrolidone-vinyl 
E1209 Coplymer polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft
E1404 Starts wedi'i ocsideiddio
E1410 Monostarch phosphate
E1412 Distarch phosphate
E1413 Phosphated distarch phosphate
E1414 Acetylated distarch phosphate
E1420 Acetylated starch
E1422 Acetylated distarch adipate
E1440 Hydroxyl propyl starch
E1442 Hydroxy propyl distarch phosphate
E1450 Starch sodium octenyl succinate
E1451 Acetylated oxidised starch
E1452 Starch aluminium Octenyl succinate
E1505 Triethyl citrate
E1517 Glyceryl diacetate (diacetin)
E1518 Glyceryl triacetate; triacetin
E1519 Alcohol benzyl
E1520 Propan-1,2-diol; propylene glycol
E1521 Polyethylene glycol

 

 

Add to smarter communications search Off