Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Awdurdodi defnyddio systemau amgen i ddiheintio offer mewn Lladd-dai, Ffatrïoedd Torri a Sefydliadau Trin Helgig Cymeradwy

Penodol i Gymru a Lloegr

Ymgynghoriad yn ceisio safbwyntiau ar awdurdodi defnyddio systemau amgen i ddiheintio offer mewn Lladd-dai, Ffatrïoedd Torri a Sefydliadau Trin Helgig Cymeradwy.

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 January 2018
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 January 2018

Crynodeb o ymatebion

Pwy fydd â​ diddordeb yn yr ymgynghoriad hwn?

Lladd-dai, ffatrïoedd torri cig, sefydliadau trin helgig cymeradwy, gweithredwyr busnesau bwyd, awdurdodau lleol a phartneriaid cyflawni gwasanaethau.

Beth yw testun yr ymgynghoriad hwn?

Y broses awdurdodi, canllawiau a dogfennau cysylltiedig ar gyfer defnyddio systemau amgen i ddiheintio offer mewn Lladd-dai, Ffatrïoedd Torri a Sefydliadau Trin Helgig Cymeradwy.

Beth yw diben yr ymgynghoriad hwn?

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio safbwyntiau ar broses awdurdodi'r ASB a dogfennau cysylltiedig. Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau cyn i ni gyhoeddi'r fersiwn derfynol ar ein gwefan.

Dylech anfon eich holl sylwadau at

Raj Pal

Food Standards Agency
Aviation House. 125 Kingsway
Llundain
WC2B 6NH

Ffôn: 0207 276 8083
E-bost: raj.pal@food.gov.uk

Rhaid i ymatebion ddod i law erbyn: Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018

Pecyn yr ymgynghoriad

England

England

England

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.

Cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion

O fewn tri mis ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben, byddwn yn anelu at gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a chynnwys dolen iddo ar y dudalen hon. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut yr ydym yn trin data a ddarperir mewn ymateb i ymgynghoriadau yn ein hysbysiad preifatrwydd am ymgynghoriadau.

Mwy o wybodaeth

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi’i baratoi yn unol ag egwyddorion ymgynghori llywodraeth y DU.. Os oes Asesiad Effaith wedi’i lunio, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os na ddarparwyd Asesiad Effaith, nodir y rheswm dros hynny y ddogfen ymgynghori.