Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ymgynghoriad

Rheolaethau manylach ar gynhyrchu llaeth amrwd (Cymru a Lloegr)

England and Wales

Dyma groesawu barn rhanddeiliaid ar ein rheolaethau manylach arfaethedig ar gynhyrchu llaeth amrwd.

Last updated: 14 Ionawr 2020

Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i:

  • gynhyrchwyr llaeth amrwd
  • proseswyr llaeth amrwd
  • sefydliadau masnach llaeth
  • defnyddwyr llaeth amrwd
  • awdurdodau gorfodi

Pwnc ymgynghori

Rheolaethau manylach ar gynhyrchu Llaeth Yfed Amrwd i'w yfed/bwyta gan bobl.

Diben yr ymgynghoriad

Rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb roi sylwadau ac adborth ar y newidiadau arfaethedig i gyflwyno rheolaeth swyddogol Llaeth Yfed Amrwd ac effaith gysylltiedig y newidiadau.

Mae'r ymgynghoriad wedi'i ddatblygu gyda mewnbwn gan weithgorau â nifer o randdeiliaid gwahanol. Rydym ni wedi penderfynu bod ymgynghoriad 12 wythnos o hyd yn gymesur i geisio barn rhanddeiliaid ehangach.

 

Pecyn ymgynghori 

Sylwadau a barn 

Dylid anfon ymatebion i'r ymgynghoriad hwn at:

Cangen Polisi Hylendid Bwyd
Asiantaeth Safonau Bwyd
Llawr 7
Clive House
70 Petty France
San Steffan
Llundain
SW1H 9EX

E-bost: foodhygiene.policy@food.gov.uk

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.