Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Newyddion

Cyfarfod Bwrdd yr ASB – Medi 2022

Bydd cyfarfod mis Medi 2022 Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cael ei gynnal heddiw am 9.00am.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Medi 2022

Mae’r cyfarfod hwn yn cael ei gynnal ar-lein, ar ôl cael ei ohirio yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Bydd cyfarfod y Bwrdd yn cael ei gadeirio gan Gadeirydd yr ASB, yr Athro Susan Jebb, a gallwch gofrestru i wylio’r cyfarfod ar-lein.

Dyma’r agenda ar gyfer cyfarfod y Bwrdd heddiw:

  • Y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl)
  • Rhaglen Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau 
  • System Labordai Swyddogol Dadansoddwr Cyhoeddus: Ein Dull o Feithrin System Gwydn
  • Rhaglen Gorsensitifrwydd i Fwyd: Amlinellu Cynlluniau ar gyfer Cam Dau
  • Adroddiad Blynyddol gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC)
  • Adroddiad gan Gyfarwyddwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru

Mae’r agenda lawn a’r papurau sydd wedi’u cyhoeddi ar gyfer cyfarfod y bwrdd heddiw ar gael ar dudalennau’r Bwrdd ar ein gwefan.

Cynhaliwyd cyfarfod Pwyllgor Busnes yr ASB brynhawn dydd Gwener, ac mae modd gweld papurau cyhoeddedig y Pwyllgor Busnes yma.

Sut i gofrestru i wylio cyfarfod y Bwrdd ar-lein

Cynhelir cyfarfod Bwrdd mis Medi 2022 ar-lein, gyda dim ond aelodau’r bwrdd yn y cyfarfod ei hun.  Gallwch gofrestru i wylio’r cyfarfod yn fyw ar-lein.

Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni: