Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Newyddion

Cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 26 Mai 2021

Bydd cyfarfod mis Mai y Bwrdd yn cael ei gynnal o 9.30am heddiw.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021

Digwyddiad ar-lein yn unig fydd y cyfarfod hwn. Cadeirydd dros dro yr ASB, Ruth Hussey, fydd yn cadeirio.  Gallwch chi gofrestru i wylio ar-lein.

Mae'r agenda'n cynnwys diweddariadau ar: 

  • Cynllun Adfer Awdurdodau Lleol 
  • Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau (ABC)  
  • Y Rhaglen Trawsnewid Gweithredol 

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan (Saesneg yn unig).

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd 

Gallwch chi gofrestru i wylio'r cyfarfod yn fyw ar-lein. Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01772 767731 
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk