Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 26 Mai 2021

Bydd cyfarfod mis Mai y Bwrdd yn cael ei gynnal o 9.30am heddiw.

Last updated: 26 Mai 2021

Digwyddiad ar-lein yn unig fydd y cyfarfod hwn. Cadeirydd dros dro yr ASB, Ruth Hussey, fydd yn cadeirio.  Gallwch chi gofrestru i wylio ar-lein.

Mae'r agenda'n cynnwys diweddariadau ar: 

  • Cynllun Adfer Awdurdodau Lleol 
  • Sicrhau Cydymffurfiaeth Busnesau (ABC)  
  • Y Rhaglen Trawsnewid Gweithredol 

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan (Saesneg yn unig).

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd 

Gallwch chi gofrestru i wylio'r cyfarfod yn fyw ar-lein. Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01772 767731 
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk