Neidio i’r prif gynnwys

Views wanted on Open Data and FSA Meat and Dairy Hygiene Operations

This paper sets out the FSA Operations Directorate proposed approach to publishing the data sets relating to meat and dairy hygiene for which it is responsible and the timetable for that publication, whilst reflecting the commercial and privacy concerns of individual Food Business Operators and FSA staff.

Target audience of consultation 

Food Business Operators in the meat and dairy hygiene industry.

Subject of this consultation

Proposed approach to open data for FSA meat and dairy hygiene operations.

Purpose of this consultation

To seek stakeholders’ comments and views on the proposed approach to open data for FSA meat and dairy hygiene operations.

Closing date for comments

Comments are invited before Friday 17 March.

How to submit responses

Responses to this consultation should be sent to:

Simon Dawson
Head of Operations Assurance
Food Standards Agency
Operations Assurance Division
Foss House Kings Pool
1-2 Peasholme Green York
YO1 7PR

simon.dawson@food.gov.uk

 

Consultation pack

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.