Neidio i’r prif gynnwys

The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Northern Ireland) (Amendment) Regulations 2017

Penodol i Canllawiau Gogledd
The FSA is seeking comment on proposed regulations to amend the Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Northern Ireland) Regulations 2015.

In addition comments are sought on draft guidance on the Regulations as they will be amended by the proposed regulations

About this consultation

Consultation target audience 

Producers of Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water. Enforcement Authorities responsible for the enforcement of the Regulations in this sector.

Subject of this consultation

In 2015 all regulation on bottled water of any description was consolidated into the Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Northern Ireland) Regulations 2015 (“the 2015 Regulations”). A subsequent EU instrument and enquiries into the application of the 2015 Regulations necessitate amending the 2015 Regulations. The FSA has also drafted guidance on the 2015 Regulations (as to be amended by the proposed Regulations) for comment.

Purpose of this consultation

To seek the views of stakeholders on the proposed amendments to the 2015 Regulations, including:

  • Transposition of Commission Directive 2015/1787 removing the requirement for check and audit monitoring for spring water and bottled drinking water
  • Amendment of regulation 2 on definitions of “fluoride removal treatment” and “ozone-enriched air treatment”
  • Amendment of regulation 13 on sale of natural mineral water
  • Clarification of regulation 15 on the disinfection of spring water
  • Amendment of regulation 17 on the advertising of spring water
  • Amendment of regulation 18 on the sale of spring water Amendment of Schedule 3 to meet the requirements of Directive 2009/54
  • Amendment of parameters in Schedule 7 to match Directive 98/83
  • Amendment of Schedule 9 to clarify period of exemption

To seek comments on draft guidance on the 2015 Regulations as amended by the proposed Regulations.

Consultation pack

Publication of response summary Within three months of a consultation ending we aim to publish a summary of responses received and provide a link to it from this page.

 

 

 

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.