Bwyd y gallwn ymddiried ynddo

Ein nod yw defnyddio ein harbenigedd a'n dylanwad fel y gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Y bobl sy’n diogelu dy blât

Rydym ni'n credu'n gryf y dylai pawb allu ymddiried yn y bwyd y maen nhw'n ei fwyta. Mae ein staff a miloedd o bobl eraill ar draws y gadwyn cyflenwi bwyd yn gweithio tu ôl i’r llenni i wneud yn siŵr bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Bwyta allan? Bwyta gartref?

Bydd y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn eich helpu i ddewis ble i fwyta allan neu i siopa am fwyd drwy roi gwybodaeth i chi am y safonau hylendid mewn bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai, a mannau eraill lle byddwch yn bwyta allan, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.