Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru – 20 Hydref 2022

Penodol i Gymru

Agenda a phapurau ar gyfer Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC) ar 20 Hydref 2022 yn Ystafell Pontycysyllte, Gwesty Ramada, Ffordd Ellice, Wrecsam, LL13 7YH

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 September 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 September 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar thema benodol a gynhelir yn Wrecsam

Thema: Y Dirwedd Fwyd - Edrych tua'r dyfodol

Agenda a phapurau

09:30-09:40 Croeso, ymddiheuriadau, datganiadau buddiannau a chofnodion cyfarfod mis Gorffennaf 

09:40-10:00 Partneriaeth Prif Awdurdodau – Wrecsam a Morrisons

Rebecca Pomeroy, Arweinydd Bwyd a Ffermio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

10:00-10:20 Dyfodol cynhyrchwyr bwyd – Rowan Foods

Clive Wolley, Rowan Foods, Wrecsam

10.20-10.45 Dyfodol ffermio yng Nghymru – heriau a chyfleoedd

Gareth Parry, Uwch Swyddog Polisi a Chyfathrebu, Undeb Amaethwyr Cymru

10.45-11:10 Datblygu Polisi Ffermio Cynaliadwy

Dr Sophie Wynne-Jones, Cymrawd Ymchwil Prifysgol Bangor gyda Llywodraeth Cymru 

11:10-11:20 Egwyl

11:20-11:45 Canolbwyntio ar ddyfodol deunydd pecynnu bwyd

Jason Murphy, Cyfarwyddwr Gweithredol, Canolfan Ymchwil Uwch-gynhyrchu Cymru (AMRC)

11:45-12:10 Ymchwil ar Fiogyfansoddion ar gyfer deunydd pecynnu

Dr Rob Elias, Cyfarwyddwr Biogyfansoddion, Prifysgol Bangor 

12:10-12:20 Adroddiad Cadeirydd WFAC

Papur FSAW 22-10-02 - Adroddiad Cadeirydd

12:20-12:30 Adroddiad Cyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru

Papur FSAW 22-10-03 - Adroddiad Cyfarwyddwr

12:30-12.40 Unrhyw faterion eraill a dod â’r cyfarfod i ben

12:45 Cinio rhwydweithio