Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 21 Hydref 2021

Penodol i Gymru

Wyneb yn wyneb a dros Microsoft Teams

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

10:30-10:35  Croeso, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiannau 

10:35- 10:40 Cofnodion y cyfarfod diwethaf ar thema benodol

10:40- 10:50  Adroddiad y Cadeirydd

10:50-11:00  Adroddiad y Cyfarwyddwr

11:00- 11:15  Profiad personol  - Sarah Pattison 

11:15- 11:30  Profiad personol  - Meleri Williams

11:30- 11:50  Trosolwg o Raglen Gorsensitifrwydd i Fwyd yr ASB a’r mesurau a gymerwyd i helpu busnesau ac awdurdodau lleol yng Nghymru i baratoi ar gyfer y Gyfraith Newydd o ran Labelu Alergenau – Kerys James-Palmer – Pennaeth Polisi Safonau, ASB yng Nghymru

11:50- 12:00  Egwyl

12:00- 12:20  Gweithredu’r gyfraith newydd o ran labelu alergenau yn gynnar a phroblemau gorfodi blaenorol neu ddisgwyliedig ar gyfer awdurdodau lleol – Gary Lewis – Cadeirydd y Grŵp Labelu a Gwybodaeth am Fwyd ar gyfer Awdurdodau Lleol 

12:20- 12:50 Cwestiynau a thrafodaeth gyda’r panel o siaradwyr

12:50- 13:00 Unrhyw fusnes arall a dod â’r cyfarfod i ben

13:00- 13:45 Cinio