Neidio i’r prif gynnwys

Proposed approach for the amendment of domestic legislation in Northern Ireland

Penodol i Canllawiau Gogledd
The proposed approach for the amendment of Northern Ireland domestic legislation relating to food and feed safety and hygiene, food compositional standards and food labelling (including nutrition).

About this consultation

What is the purpose of this consultation?

The Food Standards Agency in Northern Ireland welcomes stakeholders' views on proposed amendments to NI domestic legislation to ensure it will continue to operate once the UK has left the EU. The legislation relates to:

  • food and feed safety and hygiene (including the safety aspects of food standards i.e. food additives)
  • food compositional standards and
  • labelling (including nutrition labelling)

Who will this consultation be of interest to?

Food and animal feed businesses including manufacturers, wholesalers and retailers, and enforcement authorities. The consultation may also be of interest to health professionals, consumer groups and others with an interest in food and feed legislation.

Consultation pack

Comments and views

Please send any comments and views to:

Email: executive.support@food.gov.uk 
Tel: 028 9041 7700  

Or by post to:

c/o Executive Support Team
Food Standards Agency in NI
10a-10c Clarendon Road 
Belfast 
BT1 3BG

Cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion

Rydym ni’n gobeithio cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaw i law o fewn tri mis i ddiwedd yr ymgynghoriad a darparu dolen i’r crynodeb o’r dudalen hon.

Yn unol ag egwyddor yr Asiantaeth o fod yn agored, byddwn yn cadw copi o'r ymgynghoriad a'r ymatebion llawn, a fydd ar gael i'r cyhoedd ar gais. Gallai’r crynodeb o'r ymatebion hefyd gynnwys data personol, fel eich enw llawn. Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ddata personol arall oni bai y ceir cais am yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad. Os nad ydych am i’r wybodaeth hon gael ei rhyddhau, ewch ati i lenwi a dychwelyd y Ffurflen Cyhoeddi Data Personol. Nid yw dychwelyd y ffurflen hon yn golygu y byddwn yn trin eich ymateb i'r ymgynghoriad yn gyfrinachol, dim ond eich data personol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i baratoi yn unol ag Egwyddorion Ymgynghori Llywodraeth EM. Os oes Asesiad Effaith wedi cael ei gynhyrchu, bydd wedi’i gynnwys yn y dogfennau ymgynghori. Os nad oes Asesiad Effaith wedi cael ei ddarparu, bydd y rheswm yn cael ei nodi yn y ddogfen ymgynghori.