Neidio i’r prif gynnwys

Storio ac oeri

Canllawiau busnes

Y rheoliadau sy'n berthnasol yn y Deyrnas Unedig, canllawiau byr ar brif agweddau'r gyfraith a chanllawiau ar y deddfau eraill sy'n ymwneud â masnachu gwin.
Sut i fodloni'r gofynion a nodir yn Rheoliadau Hylendid Bwyd yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n cynnwys canllawiau ar gymeradwyo safleoedd a safonau parhaus.
Sut i wneud cais am ganiatâd i gludo cig 'cynnes' o ladd-dai cig coch.
Gwybodaeth reoleiddio am gymeradwyo cynhyrchion molysgiaid dwygragennog a physgodfeydd i fusnesau.
Sut i leihau'r risg o groeshalogi E. coli O157 yn eich busnes.
Sut i rewi cynhyrchion pysgod a physgodfeydd y bwriedir eu bwyta'n amrwd neu wedi'u coginio'n ysgafn mewn busnesau bwyd a bwytai.

Canllawiau defnyddiwr

Sut i baratoi a choginio eich pryd Nadolig mewn ffordd hylan a diogel.
Sut i oeri, rhewi a dadmer bwyd yn ddiogel.
Sut i osgoi croeshalogi trwy ddilyn arferion syml wrth baratoi a thrin cynhyrchion bwyd.
Sut i sicrhau bod y bwyd yr ydych chi'n rhoi mewn picnic yn parhau i fod yn ffres ac yn ddiogel i'w fwyta.
Gwybodaeth am y mesurau y gallwch eu cymryd i leihau'r perygl eich bod yn cael eich heintio â listeria.