Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Cynllun Pobl yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 2023 i 2026

Ein cynllun pobl: Map ffordd tair blynedd

Our people plan three year roadmap setting out the actions under each theme and the order they will be completed.

Blwyddyn un 2023 - 2024

Profiad gweithiwr eithriadol

1. Adolygu ein pecyn gwobrau a buddion

2. Integreiddio lles ymhellach yn ein hamgylcheddau gwaith

3. Gwreiddio ein gwerthoedd ASPIRE

Manteisio i'r eithaf ar alluoedd

5. Canolbwyntio ar reoli pobl mewn modd teg, cefnogol, cynhwysol a chyson

6. Cwblhau rhagolygon sgiliau a galluogrwydd strategol

7. Cynnal momentwm ar gynhwysiant

Bod yn sefydliad sy'n galluogi

13. Cyflwyno un system Bobl a Chyllid 

14. Gwella cynllunio a blaenoriaethu corfforaethol

15. Datblygu ein strategaeth Ystadau i gefnogi Ein Ffyrdd o Weithio

Blwyddyn dau a thri 2024 - 2026

Profiad gweithiwr eithriadol

4. Cynnal ein hymholiad diwylliant eto 

Manteisio i'r eithaf ar alluoedd

8. Gwella ein gallu i reoli pobl

9. Cyflwyno proses flynyddol ar gyfer cynllunio datblygiad corfforaethol

10. Datblygu ein dulliau cynllunio ar gyfer olyniaeth a rheoli talent

11. Cyrraedd y brig o ran cynhwysiant

12. Cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhaglen Proffesiwn Milfeddygol y Llywodraeth i raddedigion   

Bod yn sefydliad sy'n galluogi

16. Ystyried modiwlau AD ychwanegol ar ‘Workday’