Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Gwenwyn bwyd

Bacteria a feirysau a all achosi gwenwyn bwyd a sut i osgoi’r risg o fynd yn sâl.

Mae gwenwyn bwyd yn cael ei achosi gan fwyta rhywbeth sydd wedi’i halogi â germau.

Gall hyn ddigwydd os yw bwyd:

  • heb ei goginio na’i ailgynhesu’n drylwyr
  • heb ei storio’n gywir – er enghraifft, nid yw wedi’i rewi na’i oeri
  • yn cael ei adael allan yn rhy hir
  • yn cael ei drin gan rywun sy’n sâl neu sydd heb olchi ei ddwylo
  • yn cael ei fwyta ar ôl ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’

Gall unrhyw fath o fwyd achosi gwenwyn bwyd.

Ewch ati i ddysgu mwy am facteria a feirysau a all achosi gwenwyn bwyd a sut i leihau’r risg.