Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Gwin

Gwybodaeth a chanllawiau ar fewnforio, labelu a chynhyrchu gwin yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gyfrifol am ddiogelwch, olrhain a dilysrwydd gwin a chynhyrchion y sector gwin yn y Deyrnas Unedig (DU). 

Rydym ni'n cynnal cofrestr gwinllannoedd y DU ac yn gorfodi Cynlluniau Gwin y DU. Fe wnawn hyn trwy dîm o Arolygwyr Safonau Bwyd rhanbarthol.