Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Beth rydym yn ei gyhoeddi

Crynodeb o'r wybodaeth y mae'n rhaid i ni ei chyhoeddi.

Diweddarwyd ddiwethaf: 9 September 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 9 September 2022
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi gwybod i aelodau'r cyhoedd sut y gallant ddod o hyd i wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi yn rheolaidd. Mae'r cynllun Cyhoeddi hwn yn pennu'r categorïau o wybodaeth a gaiff eu cyhoeddi gennym yn rheolaidd ac yn nodi sut i gael gafael ar yr wybodaeth honno. Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a’n hymrwymiad i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal, mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael yn Gymraeg.

Os nad yw'r wybodaeth rydych chi’n ei cheisio ar gael, gallwch wneud cais amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Pwy ydym ni a'n gwaith ni

Deddfwriaeth sy'n berthnasol i'n swyddogaethau

Gorfodi a Rheoleiddio Cyfraith Bwyd

Ystadegau Swyddogol

Rydym yn cynhyrchu’r adroddiadau canlynol yn unol â’r Cod Ymarfer Ystadegau.

Nid oes unrhyw un o’n cyhoeddiadau wedi’u dynodi’n gyhoeddiadau Ystadegau Gwladol.

Mae ein datganiad cydymffurfio yn rhoi manylion ein polisïau ar gyfrinachedd, arferion rhyddhau, diwygiadau a chwynion. Maent yn sicrhau bod ein Ystadegau Swyddogol yn dilyn Cod Ymarfer Ystadegau Awdurdod Ystadegau y DU.  

Yr hyn rydym yn ei wario a sut rydym yn gwneud hynny

Ein blaenoriaethau

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Polisïau a gweithdrefnau

Ein gwasanaethau