Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Bwyd wedi'i fewnforio - Gwybodaeth fasnachu

England and Wales

Canllawiau ar gyfer masnachwyr ar fewnforio bwydydd penodol, cyfyngiadau mewnforio a gwybodaeth bellach am labelu, pecynnu, diogelwch cemegol, ychwanegion a chynhyrchion organig.

Last updated: 31 Rhagfyr 2020
See all updates

Nid yw'r taflenni gwybodaeth am fasnachu yn rhestru cynhyrchion bwyd unigol, ond yn hytrach yn rhoi cyngor ar gategorïau bwyd. Bydd angen i chi gyfeirio at y daflen berthnasol ar gyfer y categori penodol yr ydych chi'n dymuno ei fewnforio. Er enghraifft, bydd cacennau yn dod o dan y daflen 'Cynhyrchion wedi'u pobi’.

Tudalennau gwybodaeth am fasnachu