Neidio i’r prif gynnwys

Bwyd wedi'i fewnforio - Gwybodaeth fasnachu

Penodol i Lloegr a Cymru
Canllawiau ar gyfer masnachwyr ar fewnforio bwydydd penodol, cyfyngiadau mewnforio a gwybodaeth bellach am labelu, pecynnu, diogelwch cemegol, ychwanegion a chynhyrchion organig.
Diweddarwyd ddiwethaf

Nid yw'r taflenni gwybodaeth am fasnachu yn rhestru cynhyrchion bwyd unigol, ond yn hytrach yn rhoi cyngor ar gategorïau bwyd. Bydd angen i chi gyfeirio at y daflen berthnasol ar gyfer y categori penodol yr ydych chi'n dymuno ei fewnforio. Er enghraifft, bydd cacennau yn dod o dan y daflen 'Cynhyrchion wedi'u pobi’.

Tudalennau gwybodaeth am fasnachu