Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ein Bwyd 2022: Adolygiad blynyddol o safonau bwyd ledled y DU

Ein Bwyd 2022: Atodiad 1 Rhestr o acronymau

Mae Atodiad 1 yn cynnwys rhestr lawn o'r acronymau a ddefnyddir yn yr Adroddiad Blynyddol ar Safonau Bwyd ar gyfer 2022.

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 November 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 November 2023
Acronym Ymadrodd
ABP Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid
ASB Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
CIEH Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd
COO Gwlad Tarddiad
CPIH Mynegai Prisiau Defnyddwyr gan gynnwys costau tai perchen-feddianwyr
CSHB Y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd
CTSI Sefydliad Siartredig Safonau Masnach
DAERA Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig
DBT Yr Adran Busnes a Masnach
Defra Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
DNP 2,4 Dinitroffenol
EHO Swyddog Iechyd yr Amgylchedd
FAFA Rhybudd Bwyd er Gweithredu
FBO Gweithredwr Busnes Bwyd
FHIS Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (ar waith yn yr Alban yn unig)
FIIN Rhwydwaith Cudd-wybodaeth y Diwydiant Bwyd
FNAO Bwyd Nad yw’n Dod o Anifeiliaid
FSS Safonau Bwyd yr Alban
FTA Cytundeb Masnach Rydd
GB Prydain Fawr
HIN Hysbysiad Gwella Hylendid
HRFNAO Bwyd Risg Uchel Nad yw’n Dod o Anifeiliaid
IOC Rheolaethau Swyddogol Dwys
MHI Arolygwr Hylendid Cig
NDNS Arolwg Cenedlaethol o Ddeiet a Maeth
NFCU Yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd
OL Labordy Swyddogol
ONS Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
OV Milfeddyg Swyddogol
POAO Cynnyrch sy’n dod o Anifeiliaid
PRIN  Hysbysiad Galw Cynnyrch yn Ôl
PHA Awdurdod Iechyd Porthladd
RASFF System Rhybuddio Cyflym ar gyfer Bwyd a Bwyd Anifeiliaid
RCVS Coleg Brenhinol y Milfeddygon
SFCIU Uned Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban
SFELC Pwyllgor Cyswllt Gorfodi Bwyd yr Alban
TAC  Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth
TOM Model Gweithredu Targed
TSO Swyddog Safonau Masnach
UE Yr Undeb Ewropeaidd
UKHSA Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU
USDA Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau
WGS  Dilyniannu Genom Cyfan