Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
Ein Bwyd 2022: Adolygiad blynyddol o safonau bwyd ledled y DU

Ein Bwyd 2022: Atodiad 5: Y categorïau bwyd sydd wedi’u cynnwys mewn digwyddiadau a gofnodwyd rhwng 2019 a 2022

Y categorïau bwyd sydd wedi’u cynnwys mewn digwyddiadau a gofnodwyd rhwng 2019 a 2022

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 November 2023
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 November 2023

2019

Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch % o gyfanswm y digwyddiadau
Heb ei ddiffinio 488 18.78
Cig a chynhyrchion cig (ac eithrio dofednod) 309 11.89
Ffrwythau a llysiau 272 10.47
Dd/b 202 7.78
Grawnfwydydd a chynhyrchion popty 140 5.39
Bwydydd deietegol / Atchwanegiadau bwyd / Bwydydd cyfnerthnedig 139 5.35
Prydau wedi’u paratoi a byrbrydau 116 4.46
Llaeth a chynhyrchion llaeth 115 4.43
Melysion 105 4.04
Cnau / Cynhyrchion cnau / Hadau 89 3.43
Pysgod a Chynhyrchion Pysgod 83 3.19
Cig dofednod a chynhyrchion cig dofednod 83 3.19
Cawl / Potesau / Sawsiau a phupur a halen (condiments) 65 2.50
Perlysiau a sbeisys 64 2.46
Cynnyrch bwyd arall / cymysg 50 1.92
Bwyd anifeiliaid 49 1.89
Diodydd dialcohol 40 1.54
Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd 26 1.00
Brasterau ac olewau 23 0.89

Paratoadau coco / coco / coffi / te

21 0.81
Bwyd anifeiliaid anwes 20 0.77
Molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt 17 0.65
Ychwanegion a chyflasynnau bwyd 15 0.58
Diodydd alcohaidd 14 0.54
Hufenau iâ a phwdinau 11 0.42
Wyau a chynhyrchion wyau 10 0.38
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u  gwneud ohonynt 9 0.35
Mêl a jeli’r frenhines 8 0.31
Dŵr 6 0.23
Gwin 3 0.12
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid 2 0.08
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd 2 0.08
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt 1 0.04
Gastropodau 1 0.04
Bwydydd newydd 0 0.00
Cyfanswm 2598 100.00

2020

Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch % o gyfanswm y digwyddiadau
Wyau a chynhyrchion wyau 12 0.53
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u  gwneud ohonynt 11 0.49
Hufenau iâ a phwdinau 10 0.44
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid 5 0.22
Mêl a jeli’r frenhines 3 0.13
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd 2 0.09
Bwydydd newydd 2 0.09
Dŵr 1 0.04
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt 0 0.00
Gastropodau 0 0.00
Gwin 0 0.00
Cyfanswm 2261 100.00

2021

Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch % o gyfanswm y digwyddiadau
Cig a chynhyrchion cig (ac eithrio dofednod) 254 10.75
Cig dofednod a chynhyrchion cig dofednod 238 10.07
Bwydydd deietegol / Atchwanegiadau bwyd / Bwydydd cyfnerthnedig 207 8.76
Dd/b 187 7.91
Grawnfwydydd a chynhyrchion popty 139 5.88
Ffrwythau a llysiau 118 4.99
Prydau wedi’u paratoi a byrbrydau 112 4.74
Melysion 100 4.23
Pysgod a Chynhyrchion Pysgod 99 4.19
Llaeth a chynhyrchion llaeth 95 4.02
Cynnyrch bwyd arall / cymysg 88 3.72
Perlysiau a sbeisys 82 3.47
Bwyd anifeiliaid 80 3.39
Heb ei ddiffinio 69 2.92
Cnau / Cynhyrchion cnau / Hadau 57 2.41
Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd 52 2.20
Molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt 48 2.03
Cawl / Potesau / Sawsiau a phupur a halen (condiments) 43 1.82

Bwyd anifeiliaid anwes

41 1.74
Diodydd dialcohol 34 1.44
Hufenau iâ a phwdinau 30 1.27
Ychwanegion a chyflasynnau bwyd 29 1.23
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid 28 1.18
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u  gwneud ohonynt 23 0.97
Wyau a chynhyrchion wyau 20 0.85
Mêl a jeli’r frenhines 18 0.76
Diodydd alcohaidd 14 0.59
Dŵr 12 0.51
Brasterau ac olewau 10 0.42
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt 4 0.17
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd 3 0.13
Gastropodau 2 0.08
Bwydydd newydd 2 0.08
Gwin 2 0.08
Cyfanswm 2363 100.00

2022

Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch % o gyfanswm y digwyddiadau
Cig a chynhyrchion cig (ac eithrio dofednod) 284 12.79
Dd/b 626 11.80
Bwydydd deietegol / Atchwanegiadau bwyd / Bwydydd cyfnerthnedig 192 8.64
Grawnfwydydd a chynhyrchion popty 189 8.51
Cig dofednod a chynhyrchion cig dofednod 151 6.80
Prydau wedi’u paratoi a byrbrydau 123 5.54
Melysion 104 4.68
Ffrwythau a llysiau 90 4.05
Cynnyrch bwyd arall / cymysg 80 3.60
Llaeth a chynhyrchion llaeth 74 3.33
Perlysiau a sbeisys 65 2.93
Pysgod a Chynhyrchion Pysgod 63 2.84
Bwyd anifeiliaid 62 2.79
Cnau / Cynhyrchion cnau / Hadau 61 2.75
Molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt 59 2.66
Diodydd dialcohol 56 2.52

Ychwanegion a chyflasynnau bwyd

36 1.62
Paratoadau coco / coco / coffi / te 30 1.35
Cawl / Potesau / Sawsiau a phupur a halen (condiments) 29 1.31
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u  gwneud ohonynt 25 1.13
Hufenau iâ a phwdinau 20 0.09
Diodydd alcohaidd 19 0.86
Wyau a chynhyrchion wyau 17 0.77
Bwyd anifeiliaid anwes 15 0.68
Mêl a jeli’r frenhines 10 0.45
Brasterau ac olewau 9 0.41
Heb ei ddiffinio 9 0.41
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt 8 0.36
Dŵr 7 0.32
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid 6 0.27
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd 5 0.23
Gastropodau 0 0.00
Bwydydd Newydd 0 0.00
Gwin 1 0.05
Cyfanswm 2221 100.00