Neidio i’r prif gynnwys

Sut mae'r ASB wedi paratoi ar gyfer y Deyrnas Unedig yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd a diwedd y cyfnod pontio

Nid yw ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi newid ein prif flaenoriaeth, sef sicrhau bod bwyd y DU yn parhau i fod yn ddiogel a’i fod yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.

Bydd ein safon uchel o ran diogelwch bwyd a diogelu defnyddwyr yn cael ei gynnal. Rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu cyfundrefn reoleiddio gadarn ac effeithiol, a fydd yn golygu y gall busnes barhau fel arfer. I'r rhan fwyaf o fusnesau bwyd, ni fydd unrhyw newid yn y ffordd y cânt eu rheoleiddio a sut y cânt eu rhedeg.

Mae’r gofynion yn cynnwys: 

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB ac Ymadael â'r UE
 

Mis y cyfarfod Manylion
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Mawrth 2020
Ionawr 2020
Medi 2019
Mehefin 2019
Mawrth 2019
Rhagfyr 2018
Medi 2018
Mehefin 2018
Medi 2017