Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Sut mae’r ASB wedi paratoi ar gyfer y Deyrnas Unedig yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd a diwedd y cyfnod pontio

Nid yw ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE) wedi newid ein prif flaenoriaeth, sef sicrhau bod bwyd y DU yn parhau i fod yn ddiogel a’i fod yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 October 2021
Gweld yr holl ddiweddariadau
Diweddarwyd ddiwethaf: 27 October 2021
Gweld yr holl ddiweddariadau

Bydd ein safon uchel o ran diogelwch bwyd a diogelu defnyddwyr yn cael ei gynnal. Rydym ni wedi ymrwymo i sefydlu cyfundrefn reoleiddio gadarn ac effeithiol, a fydd yn golygu y gall busnes barhau fel arfer. I'r rhan fwyaf o fusnesau bwyd, ni fydd unrhyw newid yn y ffordd y cânt eu rheoleiddio a sut y cânt eu rhedeg.

Mae’r gofynion yn cynnwys: 

Cyfarfodydd Bwrdd yr ASB ac Ymadael â'r UE
 

Mis y cyfarfod Manylion
Mawrth 2021 Diweddariad ar Gyfnod Ponti'r UE
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Mawrth 2020
Ionawr 2020
Medi 2019
Mehefin 2019
Mawrth 2019
Rhagfyr 2018
Medi 2018
Mehefin 2018
Medi 2017