Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Cymru
Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn ein cynghori am bolisi bwyd sy'n ymwneud â Chymru. Mae'n ofynnol i ni ystyried cyngor y Pwyllgor wrth gyflawni ein swyddogaethau neu gynghori Gweinidogion.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae'r Pwyllgor wedi ymrwymo i weithredu mewn ffordd agored a thryloyw a bydd yn cyhoeddi'r cyngor y mae'n ei ddarparu ar bolisi bwyd a'r broses o'i weithredu yn y cofnodion.

Mae ein cyfarfod nesaf ar 24 Hydref yn y Gogledd a hynny yng Ngwesty St George's, Y Promenâd, Llandudno, LL30 2LG.

Aelodau

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am gyfarfodydd sydd ar y gweill a gwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol.

Cyfarfodydd sydd ar y gweill


Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yng Ngogledd Cymru. Nid yw'r lleoliad wedi'i gadarnhau eto.

  • 24 Hydref 2019

2019

2018

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

2017

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

2016

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

Cofnodion a phapurau cyfarfodydd blaenorol o 2011 i 2015.

Cofrestru eich diddordeb

Os hoffech gofrestru i fod yn bresennol yn un o'r cyfarfodydd hyn, gallwch anfon e-bost at y Tîm Gweinyddol yng Nghymru drwy ddatgan y dyddiad(au) sydd o ddiddordeb i chi. 

Hysbysiad Preifatrwydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru