Neidio i’r prif gynnwys

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Cymru
Gwybodaeth am Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, aelodau, cofnodion a phapurau o gyfarfodydd blaenorol a manylion am gyfarfodydd sydd ar y gweill.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn ein cynghori am bolisi bwyd sy'n ymwneud â Chymru. Mae'n ofynnol i ni ystyried cyngor y Pwyllgor wrth gyflawni ein swyddogaethau neu gynghori Gweinidogion.

Mae'r Pwyllgor wedi ymrwymo i weithredu mewn ffordd agored a thryloyw a bydd yn cyhoeddi'r cyngor y mae'n ei ddarparu ar bolisi bwyd a'r broses o'i weithredu yn y cofnodion.

COVID-19 a newidiadau i Gyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Oherwydd pandemig COVID-19, mae Cadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru wedi diweddaru trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y pwyllgor. Bydd pob cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein mewn sesiynau caeedig nes bydd rhybudd pellach. Byddwn ni'n parhau â'n hymrwymiad i fod yn agored ac yn dryloyw trwy gyhoeddi cofnodion ein cyfarfodydd. 

Aelodau

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am gyfarfodydd sydd ar y gweill a gwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol.

Cyfarfodydd sydd ar y gweill

Bydd y cyfarfod nesaf ar 21 Hydref 2021.

Dyma ddyddiadau'r cyfarfodydd wedi hynny:

  • 21 Hydref 2021
  • 3 Chwefror 2022
  • 21 Ebrill 2022
  • 14 Gorffennaf 2022
  • 20 Hydref 2022

2021

Agenda a phapurau ar gyfer y cyfarfod ar:

2020

Agenda a phapurau ar gyfer y cyfarfod ar:

2019

2018

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

2017

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

2016

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

Cofnodion a phapurau cyfarfodydd blaenorol o 2011 i 2015.

Cofrestru eich diddordeb

Os hoffech gofrestru i fod yn bresennol yn un o'r cyfarfodydd hyn, gallwch anfon e-bost at y Tîm Gweinyddol yng Nghymru drwy ddatgan y dyddiad(au) sydd o ddiddordeb i chi. 

Hysbysiad Preifatrwydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru