Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Gymru

Gwybodaeth am Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, aelodau, cofnodion a phapurau o gyfarfodydd blaenorol a manylion am gyfarfodydd sydd ar y gweill.

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mawrth 2020
Gweld yr holl ddiweddariadau

Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn ein cynghori am bolisi bwyd sy'n ymwneud â Chymru. Mae'n ofynnol i ni ystyried cyngor y Pwyllgor wrth gyflawni ein swyddogaethau neu gynghori Gweinidogion.

Mae'r Pwyllgor wedi ymrwymo i weithredu mewn ffordd agored a thryloyw a bydd yn cyhoeddi'r cyngor y mae'n ei ddarparu ar bolisi bwyd a'r broses o'i weithredu yn y cofnodion.

Aelodau

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am gyfarfodydd sydd ar y gweill a gwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol.

Cyfarfodydd sydd ar y gweill

Dyma ddyddiadau'r cyfarfodydd sydd ar y gweill:

2023

2022

Agenda a phapurau ar gyfer y cyfarfod ar:

2021

Agenda a phapurau ar gyfer y cyfarfod ar:

2020

Agenda a phapurau ar gyfer y cyfarfod ar:

2019

2018

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

2017

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

2016

Agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru ar y dyddiadau canlynol:

Cofnodion a phapurau cyfarfodydd blaenorol o 2011 i 2015.

Cofrestru eich diddordeb

Os hoffech gofrestru i fod yn bresennol yn un o'r cyfarfodydd hyn, gallwch anfon e-bost at y Tîm Gweinyddol yng Nghymru drwy ddatgan y dyddiad(au) sydd o ddiddordeb i chi. 

Hysbysiad Preifatrwydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru